Søndag d. 30. april kl. 13:00 markerer vi - traditionen tro - starten på den nye sejlsæson. Vi mødes ude på havnen hvor formanden holder en kort tale om klubben lige nu og hvad der forventes hen over sommeren. Derefter skal standeren hejses op i masten på plænen hvorefter vi synger "Hvor smiler fager den danske kyst". Der serveres efterfølgende et lettere traktement i klubhuset. Kom frejdigt. Tilmelding er ikke nødvendig.

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram