GENERELT

SES Ungdomsafdeling er for børn og unge op til 20 år. SES har følgende joller:

    16 optimistjoller (forskellig alder)

    4 TERA-joller

    3 ZOOM8 joller

    3 FEVA joller (2 pers.)

    1 29’er jolle (2 pers.)

    2 LASER joller

Detaljer om hver bådtype kan findes på f.eks. Optimistjolle - Wikipedia, den frie encyklopædi, eller RS Feva - Wikipedia, den frie encyklopædi

Når man begynder til undervisning og træning skal man selv sørge for indmelding her på hjemmesiden. Herefter vil man modtage opkrævning fra medlemsadministrationen. Se prisliste her.

Begyndertræning med lidt teori.
I ungdomsafdelingen kan børn fra 8 – 9 år lære at sejle i en optimistjolle. 3-4 gange i løbet af marts og april gennemgåes basal teori for sejlads, samt evt. øves kæntring med optimistjolle i svømmehal.

Der er oftest 2 motoriserede følgebåde med instruktører der følger sejlerne. Tilrigning af joller starter normalt kl. 16:30, og der afholdes SKIPPERMØDE kl. ca. 17:00, hvor dagens øvelser aftales. Der gives altid instruktioner under sejladsen med forskellige øvelser, der svarer til sejlerens aktuelle niveau. Sejlerne kommer oftest retur ca. 18:30, hvorefter jollerne rigges af og grejet sættes på plads. Der er afslutning på 1. sal med snak (VIGTIGT!) om dagens sejlads kort før kl. 19:00.

I løbet af en sæson (slut april til slut september) kan børn lære at sejle i en optimistjolle, dvs. rigge båden til, sejle med middelvindstyrke op til ca. 5 m/s. Forudsætningen er, at man kommer til de fleste træningsdage. I løbet af maj – juli gives der meget hjælp fra trænere. Fra august forventes det at sejleren er næsten selvhjulpen med gensidig hjælp. 

I slutningen af sæsonen vurderes den enkelte sejlers færdigheder. Er de grundlæggende færdigheder for sikker sejlads opnået, vil der blive udstedt et JOLLEBEVIS (se færdigheder nedenfor). Erhvervelse af jollebevis giver ret til selv at sejle i en klubjolle sammen med mindst en anden sejler og efter aftale med forældre.

Træning for øvede sejlere
På onsdage gives instruktion i banesejlads som forberedelse til kapsejlads. Det er som for grundtræning fra 16:30 til ca. 19:00. Træningen varetages af ungdomstrænere, der har tilegnet sig kompetencer i kapsejlads.J O L L E B E V I S

TEORETISK DEL:

    Søsportens 10 bud (Nævnes efter praktisk træning. Primært SIKKERHED).

    Simpel vigeregel: Styrbord halse har forret (Undgå kollision!!!).

    Regler for sejlads på Esrum Sø (Sejl sikkert, vis hensyn til andre ro-, tur- og fiskebåde, kajakker, kanoer, sejlbåde, beboere, svømmere og dyr/fugle).

    Forholdsregler ved kæntring (BLIV VED BÅDEN!!!). 

    SES – Klubregelment (Vigtigt: rydde helt op efter sig!!!). 

    Bestemmelser for sejlads med klub-joller og -både (behandle jollen og udstyr ordentligt og meddele evt. skader til instruktør / træner). 

PRAKTISK DEL (Skal gennemføres uden instruktion!!!) 

    Altid – ALTID – sejle med SEJLERVEST!!! 

    Tilrigning / afrigning af jollen (kun med hjælp fra anden Optimist-sejler) 

    Sejle halvvind 

    Sejle læns og agten for tværs 

    Sejle på kryds 

    Stagvende (almindelig vending med forstævnen mod vinden / vindøjet) 

    Bomme kontrolleret (hal ind og fat om det samlede skøde og sving til ny halse) 

    Ligge stille i vindøjet med vilje og sejle igen 

    Sidde rigtigt i jollen (mest ryg mod ræling og helt fremme ved skottet – ikke på læns!) 

    Bruge rorpindsforlænger og sidde på ræling (balancere båden i frisk vind 4 – 5 m/s) 

    Lægge sikkert til bro / anden båd (Læsiden!!! Og husk fanglinen!!!) 

    Kæntre og rejse båden samt lænse fuldstændig og sejle videre (øsekar!!!) 

    Udføre ottetalsknob, råbåndsknob, dobbelt halvstik og pælestik 

    Navne på holdkkammereter og instruktører / trænere

S E J L E R B E V I S

Jollebevis skal være HELT bestået.

PRAKTISK DEL (Skal gennemføres uden instruktion!!!)

    Altid – ALTID – sejle med SEJLERVEST!!! (Husk det nu!)

    Tilrigning / afrigning af jollen (kun med hjælp fra anden sejler)

    Sidde rigtigt i jollen under alle vindforhold

    Bakke med jollen (holde bom ud til siden og styre baglæns – det er omvendt!)

    Sejle på kryds og halvvind med styring efter ticklers (uldsnore)

    Sejle ”Amerikaner Læns” (Krænge jollen max. mod luv (=der hvor vinden kommer fra)

    Foretage rullevendinger (som træner / dygtige sejlere har vist)

    Placere sig rigtig på en startlinie og på rigtig tidspunkt

    Udføre ottetalsknob, råbåndsknob, dobbelt halvstik og pælestik

    Navne på holdkkammereter og instruktører / trænere
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram