Kontingent (KON)
Indbetaling af kontingent
Tilmeld/Læs mere - (6)

Bådpladser (BP)
Bådpladser administreres af Havnefogeden hvortil alle henvendelser om ændringer og tildeling skal ske.
 
Tildelte pladser fortsætter som sidste år, medmindre andet er aftalt.
 
Havnefoged:  Lars Langskov
                       Tlf: 26 79 06 89
                       E-mail: larslangskov@gmail.com
 
Tilmeld/Læs mere - (9)

Skabe (SKA)
Skabe administreres af Medlemsadministrator, hvortil al henvendelse om ændringer og tildeling skal ske.
 
Tildelte skabe fortsætter som sidste år, medmindre andet er aftalt.
Tilmeld/Læs mere - (1)
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram