Aftenmatcher er kapsejlads på Esrum Sø som afvikles hver tirsdag aften fra starten af maj til midten af september. Starten på vandet går kl.19:00. I september går starten kl. 18:30. Ved svag vind kan starten udsættes.

Banen udlægges som op/ned-bane. Orangebøjen tættest på vindretningen vælges til topmærke - OBS nordmærke = rød pr. 2024. Startlinjen lægges til læ for bøjen sådan at to opkryds vil tage ca. 40 minutter at gennemføre. Dommer kan korte banen af til et opkryds hvis vinden løjer. Startlinje = Gate = Mållinje. Der sejles to sejladser. Ved udsigten til svag vind kan dommeren vælge at lave alternativ bane tættere på havnen. Der henstilles til at dommer i videst mulig udstrækning holder sig til standardbanen, da nogle sejlere ofte tager ud før for træning mv. og har en begrundet forventning om at banen lægges som angivet her. Sejlere bør holde sig tæt på havnen ved udsigt til svag vind. VEDR. SIKKERHED: Startlinje skal lægges så langt ude at andre brugere af søen tæt på land ikke generes eller udsættes for fare (færge, bådetrafik ved havn, roklub, kano/kajak samt svømmere). Kapsejladsreglerne 2021-2024 fra Dansk sejlunion er retningsgivende.

Efter sejladser er der "aftersailing" i klubhuset. Mad og drikkevarer til rimelige priser.

Aftenmatcher er rigtig gode muligheder til at få mere erfaring som sejler og holde sejlerfærdigheder ved lige. Selv om der ikke "gives ved dørene" under sejladserne, er der altid hyggeligt og åben snak om dagens sejladser samt tips og tricks - i klubhuset efterfølgende. Kan i manøvrere en båd og kender vigereglerne er dette et godt udgangspunkt for at deltage og dermed komme videre ind i en fascinerende sportsgren.

Tilmelding er ikke nødvendig. Ønsker du at komme på resultatlisten, skal der være entydigt nummer i dit sejl og vi skal have dit navn. Dette + eventuelle spørgsmål kan sendes til kapsejlads@sesinfo.dk.

For at deltage skal din båd som minimum være ansvarsforsikret.

Se Dommerlisten her    &      Resultatliste


Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram