Klubber
Div. Links
Teams
Søens Hurtigste 2022Her er muligheden for en hyggelig sejlerdag på Esrum Sø med mange forskellige både og sejlere til efterårets flotte farver og friske vind. Efterfølgende er der frokost (tilmelding herunder) - og helt sikkert sejlerhistorier - i klubhuset.

Som de forgangne år har Poul og John lovet god vind, godt vejr og en formidabel god bane. Gå ikke glip af denne dag.

Tidsplan:
  09:30 Skippermøde foran trappen ved klubhuset
  10:00 Start uden for havnen. 
  13:00 Frokost i klubhuset

Startprocedure (standard)
5 minutter før start: Rødt flag + et trut
4 minutter før start: P flag + et trut
1 minut før start: P flag ned + et langt trut
0 Start: Rødt flag ned + et trut.

Der orienteres om banen ved skippermødet.

Der bliver startlinie uden for havnen og banen laves så den går til de fleste hjørner af Esrum Sø og der sigtes efter at der bliver mindst et langt ben på kryds og et langt ben på læns. Forventet sejltid 2 timer. Ved svag vind kan banen afkortes. Mållinie = Havneindløb - mellem ydermolen og Jenses bro (yderste flydebro). Ved middelvind over 6m/s bliver mållinie = startlinie (afhængig af antal deltagere).

Deltagelse i sejladsen er gratis og tilmelding ikke nødvendig. Alle sejl-både og -joller kan deltage. BÅDEN SKAL SOM MINIMUM VÆRE ANSVARSFORSIKRET. Der er fælles start for alle og alle tages i mål.

Resultat:
 1. Chilli, Jacob og Claus, Melges
 2. Merete og Lars, 606, 422
 3. Hans Egon og Gert, 606, 835
 4. Søren og Thomas, 606, 517
 5. Martin og Hjalte, 606, 307
 6. Jan Michelsen m.fl. Soling
 7. Jacob, Single Hand
 8. Bendt og Flemmert, L23