Klubber
Div. Links
Teams
Senior tur


SES Senior afd. havde onsdag d. 16. marts 2022 endnu en fin vandretur. Dagens tur startede ved parkeringspladsen i Knurrenborg Vang ved Langstrupvej. Herfra af skovveje og mindre stier over marken til Rolandsvej og ned til Gamle Skæremølle ved Lønholtvej. Den fulgte vi mod øst og ned forbi den gamle pumpestation til kanten af Langstrup Mose. Vi bemærkede det typiske istidslandskab fra Langstrup og ned mod Nivå Ådal. Der har for måske 5000 år siden været fjord ind fra Øresund. På tilbagevejen gjorde vi ophold på shelter pladsen i Knurrenborg vang. Derfra op til Glenten, det nuværende motionsanlæg og tidligere lystbakke med danseplads, og retur til biler og cykler på P-pladsen.

Igen en fin tur ud af mange i de Nordsjællandske skove m.m.