Klubber
Div. Links
Teams
OPRYDNINGSDAG


Imponerende - Ca. 20 var mødt op til oprydningsdag i sejlklubben i lørdags. Med så mange hænder, kunne bådstativer sættes på plads efter renovering af vinterpladsen. En del krat og vegetation blev ryddet og klippet til - så hele klubbens område fremstår pænt. 
.