Klubber
Div. Links
Teams
Søens Hurtigste


Hej sejlere,

Søndag d. 11/10 er der søens hurtigste. Alle kan deltage og der skelnes ikke imellem bådtyper mv. Som udgangspunkt gælder kapsejladsreglerne.
Banen laves så vi i videst mulig udstrækning kommer mest muligt rundt på Esrum Sø. Forventet sejltid ca. 2 timer.
Tilmelding til sejladsen er ikke nødvendig. Bare mød op. En god mulighed for at sejle sammen mange både.
Efter sejladsen er der frokost i klubhuset og div. præmieuddeling. Tilmelding til frokosten nødvendig. Medbring gerne drikkevarer. Forventet pris for frokost ca. 150kr. Betales kontant på dagen eller med mobilepay. Gældende corona-retningslinjer respekteres.

Hvis i ønsker at sejle en tur uden deltagelse i kapsejladsen - også velkommen til frokosten.

Kl. 09:30 Orientering om sejladsen i klubhuset
Kl. 10:00 Start uden for havnen
Kl. 13:30 (ca.) Frokost i klubhuset . Se deltagerliste