Klubber
Div. Links
Teams
606 DM


Det lykkedes at samle 10 606'ere til DM i Hellerup i week-enden 21-22. september. Lørdag blev der afviklet 4 sejladser i svag til let vind. Først to sejladser i vestenvind. Lige efter starten af 3. sejlads drejede vinden 180°, afblæst, ny start og dermed to sejladser i østenvind. Søndag kom vi aldrig ud af havnen da der hele tiden væltede ind med tåge udefra i den svage østenvind. 

Resultat