Klubber
Div. Links
Teams
God vind


Så er det ved at være sejlervejr. På lørdag 27/4 kommer der ca. 30 OK joller til stævne hos os. Første start ved 11-tiden. Altid god sejlerstemning med så mange joller.

På søndag 28/4 kl. 13:00 er der traditionen tro standerhejsning med lille tale på havnen, op med standeren - så synger vi "Hvor smiler fager den danske kyst" og derefter et lille traktement i klubhuset. Vi håber at se rigtig mange medlemmer til standerhejsning. Inden standerhejsningen er der jolleopvisning i haven fra kl. ca. 12.

På tirsdag 30/4 starter aftenmatcher. Første start kl. 19:00. Se mere her.

Isætning af både er påbegyndt og anden etape af ydermolebroen er udført - til tiden - af vores gode brobygger team. Stor tak til alle brobyggere for det store flotte arbejde lavet her i forårets kolde vinde.

Herunder unge mænd i 606 år 2006 et sted på Øresund.