Klubber
Div. Links
Teams
Sådan ...

BroBilleder.pdf 

Takket være den store indsats af ca. 25 frivillige sejlere, er den yderste 1/3-del af ydermolebroen hermed færdig. Det sidste blev lavet i dag søndag d. 25. november 2018. Arbejdet er udført i en meget positiv ånd lige fra indledende planlægning, indkøb og de enkelte arbejdsdage. Der deltog 5-7 ad gangen. Nogen tilpassede brædder og planker mv. i grejrummet, nogen transporterede ud og nogen udførte montagen. 
  Planen er at resten af broen skal udskiftes inden for 2 år, men som det er gået med den første del, bliver det muligvis før.

  Vi glæder os allerede til næste sejlsæson.

Hans Egon
Formand SES.