Klubber
Div. Links
Teams
Godt nytår 2015


Så vidt jeg husker var der adskillige graders frost da billedet her blev taget, og i 2010, 2011 var søen flere gange frosset til. De fire gæve OK sejlere her (Jørgen Svendsen, Rasmus Clausen, Malte Pedersen og Søren Sigurdsson), nåede det vist lige inden søen frøs til.

  Første aktivitet i SES er generalforsamlingen torsdag d. 19. februar. Mere herom senere i denne måned. I starten af maj forventer vi at afholde stævne for zoom 8 joller som er blevet meget populær de senere år. Vi håber også på at holde et 606 ranglistestævne i juni og åbent klubmesterskab for optimistjoller efter sommerferien. Der er altid brug for hjælp til disse stævner. Mere info. om stævner her på hjemmesiden senere.

Rigtig godt nytår
Hans Egon.