Klubber
Div. Links
Teams
Standerhejsning og sejlads


Søndag formiddag fra kl. 10:00 blev optimistjoller og de nye zoom 8 joller gjort klar.

Kl. 13:00 var der standerhejsning med kort information om sæsonens foreståede aktiviteter, hejsning af stander i den nye flotte standermast til den traditionelle sang og klarinet. Derefter et lille traktement i klubhuset (øl/vand/vin, snacks og frugt mv.). Flot fremmøde i det fine vejr.

Kl. 15:00 var der tune-up sejlads med deltagelse af fire 606'ere.

Billedet er fra Lissabon påske lørdag hvor der lige kom en 420'r forbi. Stedet er legendarisk i sejlskibshistorien. Det var præcis derfra Vasco da Gama sejlede ud på historiens første sejlskibsekspedition rundt om Sydafrika til Indien i 1497.