Klubber
Div. Links
Teams
Generalforsamling


Der afholdtes generalforsamling for SES medlemmer torsdag d. 21. februar 2013 kl. 19:00 i klubhuset Sørupvej 1 efter følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Årsregnskabet forelægges til godkendelse
  4. Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af budgetforslag samt fastlæggelse af
      kontingent.
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
      I ulige år vælges kasserer og et bestyrelsesmedlem.
      På valg er Jens Høyer Olsen og Merete Becker
  6. Valg af revisor
  7. Forslag fra medlemmerne
  8. Eventuelt

Bestyrelsen hermed:
Flemming Tagen, Claus Møller, Bent Eisfeldt Linde, Merete Becker Larsen og Hans Egon Møller.
Suppleanter: Børge Østergaard, Jens Høyer Olsen og Bo Svensmark.

Efter generalforsamlingen serveredes en let anretning med øl, snaps og vand.