Klubber
Div. Links
Teams
Generalforsamling


Ordinær generalforsamling

2012

 

 

Torsdag d. 9. februar 2012 Kl. 19:00 i klubhuset, Sørupvej 1.

 

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent, Børge valgt

 

 1. Formanden aflægger beretning

 

 1. Årsregnskabet forelægges til godkendelse

 

 1. Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af budgetforslag samt fastlæggelse af kontingent.

        Nedenstående forslag fra bestyrelsen vedtaget.

   

  1. Valg af bestyrelse og suppleanter

          I lige år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer.

          På valg er Hans Egon Møller, Rasmus Clausen og Claus Møller.

          Hans Egon og Claus genvalgt, Rasmus udtrådt. Bent Linde 

          valgt til  bestyrelse, Søren Sigurdsson valgt til suppleant.

   

  1. Valg af revisor. John Friis genvalgt.

   

  1. Forslag fra medlemmerne

   

  1. Eventuelt

   

  Forslag fra bestyrelsen:


  1)

  Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse til generalforsamlingen:

   Junior: 600 kr.

   Voksen 1000 kr.

   Ægtefælle 450 kr.

   Junior søskende 450 kr.

   Passive 450 kr.


  2)

  Ændring af klubbens vedtægter, § 10. Ordinær Generalforsamling.

  Indkaldelse til generalforsamling udsendes 3 uger før. (med brev slettes).