Klubber
Div. Links
Teams
Sikkerhed i SESTræning for sejlere under 16 år.
  

Igen jollebevis:

  1. Krav til sejlere: Skal kunne svømme 200m uden vest.  Alle opfordres kraftigt til at have deltaget i kæntringsøvelse. Alle skal bære sejlervest på vandet (skal tages på inden ombordstigning).
  2. Krav til trænere: Skal være godkendt af bestyrelsen (dokumenteret i referat). Skal kunne vurdere sejleres sejlererfaring i forhold til vejrlig, kropsvægt i forhold til sejlstørrelse, antal sejlere på vandet, antal følgebåde på vandet mv. Krav at være informeret om vejrudsigt. Træner skal altid bære redningsvest. Træner skal have enten VHF radio eller mobiltelefon i vandtæt etui med ombord.

Med jollebevis:

  1. Krav til sejlere: Beskrevet under ”betingelser for bestået jolleprøve”.
  2. Krav til trænere: Hvis træner under 18 år skal der én mere over 18 år, med sejlererfaring, med i båden. Træner skal have enten VHF eller mobiltelefon i vandtæt etui med ombord.

 


Minimumskrav til beklædning

Ved jollesejlads uden for den ordinære sejlsæson (se herunder) er det vigtigt at sikre mod ulykker som følge af nedkøling. Derfor skal der benyttes enten tørdragt eller våddragt + vindtæt overtrækstøj. Herudover anbefales hue, vinterhandsker og enten vådstøvler eller gummistøvler med kraftige sokker.

Esrum sø er meget dyb (tager derfor lang tid at varme op), så vær opmærksom på at vandet kan være koldt langt ind i april måned - altså vær særlig opmærksom på vandtemperaturern i forårstiden. 20° luft og 3° vand kan forekomme i april.

 


Klubbens sejlsæson

Den ordinære sejlsæson er fra 1. april til 15. november.

Bestyrelsen kan derudover lade gennemføre særlig vintertræning for kapsejladshold, under følgende forudsætninger:

  1. Et rimeligt antal joller deltager.
  2. At der foruden godkendt sejlervest anvendes våddragt / tørdragt.
  3. Der skal være motorbådsvagt til hjælp ved eventuel kæntring.

Ved medlemmers indbyrdes sejladser om vinteren, indskærpes, at deltagelse er på eget ansvar og der henstilles til at der udvises særlig agtpågivenhed, da der i vintersæsonen normalt ikke er motorbådsvagt.


Klubbens motorbåde og sejlbåde / joller

Se link:

Daisy (Speedbåd)    Enfoldigheden (Lynæs-diesel)

Optimist jolle    Tera jolle    Feva jolle

Laser jolle    OK jolle    606


Stævner

Ved afholdelse af stævner i SES gælder følgende:

Brovagt:
  - Altid ved stævner for børn under 18 år.
  - For øvrige stævner skal der være brovagt når der er mere end ti deltagere på vandet.

Forsikring:
  - Der sikres at alle deltagere har deres båd mindst ansvarsforsikret.


Nødsituationer

Link til Nødsituationer

Instruksen placeres på opslagtavler i klubhus og sikkerhedskasser for motorbåde.


Øvrigt

Ingen alkoholpromille over 0,5 for trænere, hjælpere, dommere og deltagere ved stævner og ved træning.

Ureglmæssigheder eller problemer i forbindelse med sikkerhed rapporteres til bestyrelsen.

Se også søsportens sikkerhedsråd på følgende hjemmeside. http://www.soesport.dk/Sider/forside.aspx

Under publikationer http://www.soesport.dk/Diverse/Sider/Publikationer.aspx kan alle ”Værd at vide …” pjecer læses eller hentes (downloades).