Klubber
Div. Links
Teams
Seniorsejlads


Sejlklubben Esrum Sø arrangerer sejlads for seniorer på Esrum Sø. Er du fyldt 60 år, kan du svømme og er du så mobil at du kan bevæge dig rundt på en sejlbåd, har vi et tilbud til dig. Hvis du ikke har sejlererfaring, skal du nok få det lært.

  Det er nødvendigt at du bliver medlem af Sejlklubben Esrum Sø se 
IndmeldelseVi sejler normalt hver onsdag kl. 10:00 til midt på eftermiddagen. Vi spiser frokost sammen et eller andet sted på eller ved søen. Er vejret ikke til sejlads, er der altid noget det skal ordnes eller vedligeholdes på bådene. Første gang vi sejler er ca. anden onsdag i maj.

  Vi sejler dels i private både og dels i klubbens både. Klubben råder over ca. tre mindre sejlbåde som vi kan benytte.

 

Er du interesseret i de sejlads- og naturoplevelser en tur på Esrum Sø kan give dig, kan du henvende dig til leder af
Seniorafdeling.

Billeder herunder er en fotoserie på tre af Børge.Her historien bag af Torben.

Kære Børge,Tusind tak for den tilsendte dokumentation for den dramatisk hændelse tæt under land men i oprørt sø. Det er vigtigt at vi får sådanne hændelser ordentligt og korrekt beskrevet i ord og billeder så vi alle kan lære af det.    Den korrekte beskrivelse er helt afgørende for lærestykkets værdi og her lader den tilsendte dokumentation en del tilbage at ønske. Hvis man ikke vidste bedre kunne man let tro at billed serien drejede sig om en simpel grundstødning på grund af for lav vandstand.  Men intet er mere forkert!! Billedserien viser derimod en rigtig heltemodig redningsaktion udført af det tapre mandskab i den røde sejlbåd:Billed 1 viser således klart hvordan de desperate nødstedte på tømmerflåden med alle midler forsøger at komme i kontakt med mandskabet i den røde båd. Der svinges med arme og kastes med linier. Der er desværre ingen lyd på de tilsendte billeder. Hvis der havde været det ville man tydeligt kunne høre de nødstedte på tømmerflåden råbe "save our souls". Og hvis man lytter rigtig efter kan man i baggrunden ane lyden af en og anden af de nødstedte er begyndt afsyngelsen af en salme - den kendte fra Titanics forlis. Frygtelig oplevelse.Billed 2 viser hvorledes mandskabet i redningsbåden - den røde sejlbåd - modigt og uden frygt for eget liv nærmest har kastet sig overbord for at få fat i de nødstedtes kasteline. Flere af disse var blevet kastet forgæves og denne line er den sidste. Derfor redningsmandskabets ihærdighed for at sikre sig linen. Et meget stærkt og opbyggeligt billede. Carnegie fonden vil givet bede om en kopi af billedet så der kan laves en fotostat af det i forbindelse med fondens årlige uddeling i efteråret 09.Billed 3: Her ser vi hvorledes de nødstedte på tømmerflåden samler deres egendele sammen og for efter tur at blive befordret over til redningsbåden - den røde sejlbåd på billede 2 - i en bådsmandsstol. Bådsmandsstolen er fastgjort til linen, men er ikke med på billedet. Den er netop på vej tilbage fra den røde sejlbåd og en af de desperate nødstedte står og rusker i linen for at få stolen til hurtigere at komme over til sig. Bemærk i øvrigt hvordan de tre personer i lutter forvirring og angst for fremtiden spejder til hver sin side efter håb. Også et meget stærkt billede der viser hvorledes selv hærdede søfolk kan blive grebet af forvirring - nogen vil sige panik - i meget kritiske situationer.Ja kære Børge med disse få korrektioner beskrivelsen skulle den sandfærdige historie står klart for enhver og samtidig yde det glimrende billedmaterialet fuld ret.Venlig hilsen

p.r.v.

Torben