Klubber
Div. Links
Teams
Havnen


Indermolen er til mindre både med dybgang fra een meter og mindre. Der er plads til ca. 25 både ved indermolen.

Ydermolen er til de større både som stikker mere end een meter. Der er 44 pladser ved ydermolen. Ved ydermole er der kran som kan løfte både op til 1000 kg.

Bådpladser på land er til sejljoller som sættes i fra jollebro. Der er to jollebroer og tre tilhørende ophalerramper. I alt er der plads til ca. 30 sejljoller.
Henvendelse vedrørende havneplads til Havnefogeden, se Kontaktpersoner.