Klubber
Div. Links
Teams
Aftenmatch


2019
 
 Aftenmatcher sejles hver tirsdag fra d. 30. maj - 17. september, første start kl. 19:00. OBS: De tre tirsdage i september startes kl. 18:30. Der vil være kryds / lænsbane som tidligere år samt de fire faste bøjer. Én i den sydlige ende, én i vest, en midt i søen et stykke nord på og én i øst.
 Dommeren vælger hvilken af de fire bøjer der skal være topmærke og lægger startlinien til læ for bøjen sådan at der kan laves to sejladser med to opkryds á 30-40 minutters varighed. Startlinie = gate efter første lænser og mållinie efter anden lænser. Efter start bedes dommerbåden blive ved linien, da bundmærkeflag kan være svære at se på lang afstand.
  Efter sejlads åbner vi klubhuset hvor der er forfriskninger efter aftenens søslag, præmier og afslappet snak om sejladserne.
 Her er chancen for at møde andre sejlere - både på vandet og efterfølgende i klubhuset. Er du ny sejler, er aftenmatcher super-god mulighed for at møde andre i klubben og blive mere fortrolig med båd, vand og vind. Hold jer ikke tilbage.
  Se Dommerlisten hvornår du skal være dommer. Hvis du / i er forhindret de pågældende dage, bedes i aftale med en anden, bytte eller lign.